Kårstämma 2017-10-16

Dags för stämma!

Måndagen den 16e oktober klockan 18.30 är det dags för kårstämma. Där kommer vi att summera det gångna året och välja ny styrelse. Dagordning och övriga handlingar kommer inom kort.

Stämman kommer att hållas i scoutlokalen på Saltmätargatan 1.

Motioner till stämman skall vara kårstyrelsen till handa senast en vecka innan stämman.

Dagordning