Ledarmatrikel

Djungeldjuren (för barn i klass 2-3)

Avdelningledare (kontaktperson) Sebastian von Schmalensée 070‑522 97 97
Ledare Sara Allberg 070‑520 29 78

 

Riddarna (för barn i klass 4-5)

Avdelningledare (kontaktperson) Alfred Rapaport 070‑239 36 66
Ledare Aron Färedal 072‑542 48 83
Ledare Douglas Lowén 076‑040 629 01

 

Stigfinnarna (för ungdomar i klass 6-8)

Avdelningledare Robert Jonsson 073‑728 09 83